Eiheralarre Erdi aroan

04/01/2019

Eiheralarre herria, Donakajue eta orreagako eliza eta ospitaleetatik nola sortu eta formatu den aipatzen dauku Bixente Hirigaraiek