Erran zaharrak dionaz : "Abenduan iguzkia beherago, itzala luzeago"

12/08/2023

Udan itzala ezin harrapatuz iguzkia gora baita ; bainan abenduan bere hein apalenean da iguzkia. Hots mendi baten gibelan delarik adibidez, itzala luzeagoa da. Aroaz pundu bat egin dugu berriz ere Jean Louis Harinordokirekin, eta erran zahar hunekin bururatu bere solasa