Hesiak etxe inguruan, pollitak bai bainan zendako ez fruitudunak ere ?

2019-02-19

Hesi batek ez du sobera gora joan behar, pollita ere izan behar du. Eta ez bada ere usu fruituduner pentsatzen, badira ere fruitudunak arrunt egokiak hesientzat. Gabriel Durrutik batzu aipatzen dauzkigu