XO ,LASAI, PUSATZEN DA - fruituondo landaketa

2022-11-08

Domintxineko Berterretxea etxean, Trukexek fruituondoak landatu aintzin egiten dituen urratsak azaldu dizkigu